HU | EN

Rólunk

Vállalatunk nagy szaktudást és elmélyült ismereteket igénylő alkalmazott kutatási- és innovatív fejlesztési tevékenységet folytat. A KFIT cégnév ennek megfelelően a Kutatás, Fejlesztés, Innováció és információs Technológia szavak kezdőbetűiből alkotott mozaikszó.


Szakterületünk a hang- és képfeldolgozás a matematikai algoritmusokon alapuló mesterséges intelligencia lehetőségeinek kiaknázásával. Ezáltal képesek vagyunk számos komplex optimalizációs problémára adekvát választ adni és új, innovatív megoldásokkal segíteni ügyfeleink versenyképességét. Erősségünk olyan rendszerek kiépítése, amelyek egyáltalán nem, vagy csupán minimális addicionális hardware-beruházást igényelnek, ezáltal költséghatékonysági oldalról is erősítjük a versenyképességet.


Cégünk kutatás-fejlesztési feladatai során erőteljesen támaszkodik az Észak-magyarországi régióban fellelhető erőforrásokra, a Miskolci Egyetem jelentette tudásbázisra és kiterjedt szakmai partnerhálózatára. Hosszú távú eredményes működésünk és dinamikus fejlődésünk záloga az innovációs projektmenedzsment terén kiemelkedő referenciákkal rendelkező cégvezetők munkája és a cég munkatársainak kiemelkedő szaktudása.


Széchenyi 2020